Quy định bảo hành nội thất của nhà sản xuất nội thất giả mây ATC Furniture

A. ATC Furniture sẽ không bảo hành các sản phẩm nội thất đối với các trường hợp sau:

The Furniture Warranty does not cover the following cases:

 1. Lỗi sử dụng: dây đan bị cắt, vết cắn, cào xước do động vật, vv…
  Misuses: weaving is cut, animal bite, chew, etc.
 2. Những hao mòn trong thời gian sử dụng sản phẩm.
  The depreciation in the course of time using the product.
 3. Cấu trúc sản phẩm bị thay đổi so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.
  The product’s structure is changed from its original structure by customers.
 4. Sản phẩm không còn trong thời gian bảo hành.
  The product is out of warranty period.
 5. Sản phẩm bị hư hỏng, biến dạng dưới tác động cơ học gây ra bởi người sử dụng.
  The product is broken, deformed under mechanical actions caused by the user.
 6. Khách hàng thay đổi sản phẩm mà không thông báo công ty.
  Customers modify the product without notifying the company.
 7. Khách hàng chỉ đặt mua vải (Vật tư).
  Customers just order fabrics only without furniture.
 8. Sản phẩm dây dù để ngoài trời 100% không có mái che.
  Rope furniture was exposed directly to sun and rain.

B. Các trường hợp bảo hành được xử lý như sau:

The Warranty cases will be handled as below:

 1. Đối với khách hàng trong nước: Chi tiết bảo hành được quy định trong Hợp đồng mua bán.
  For domestic customers: This term will be regulated in the contract.
 2. Đối với khách xuất khẩu: Khi phát sinh trường hợp hàng hư, khách hàng gửi hình ảnh minh họa hàng hư để Công ty xem xét cải thiện chất lượng sản phẩm. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng cách thay thế hàng mới hoặc trừ tiền vào đơn hàng kế tiếp.
  For export customers: When there is a defect, the buyer sends the pictures of the defect so that the factory could examine and improve in the future.The compensation will be made by replacements or credits in next orders.

ATC Furniture